1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Thời gian công tác để tính hưởng BHXH

Tôi làm kế toán tín dụng tại xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An từ tháng 8/1968 đến tháng 12/1991 (24 năm liên tục), làm việc không có lương, kiêm nhiệm công việc trả tiền thương binh, xã hội 10 năm (từ năm 1973 đến năm 1983), làm trong Ban chấp hành phụ nữ xã từ tháng 7/1970 đến tháng 12/1991, là đại biểu HĐND xã 3 khóa liên tiếp từ năm 1976 đến năm 1991.

Thời gian công tác để tính hưởng BHXH - 1

Khi nghỉ việc, không vi phạm kỷ luật, được khen thưởng Huy chương kháng chiến hạng Nhất. Xin hỏi, với thời gian công tác như trên tôi có được hưởng chế độ hưu trí theo quy định tại Nghị định số 115/2015/NĐ-CP không? Nếu được thì làm ở đâu và như thế nào?

BHXH Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 23 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ thì: “Người lao động có thời gian công tác gián đoạn hoặc đã nghỉ việc trước ngày 1/1/1995 thì việc xác định thời gian công tác để tính hưởng BHXH được thực hiện theo các văn bản quy định trước đây về tính thời gian công tác trước ngày 1/1/1995 để hưởng BHXH…”.

Đối chiếu quy định tại Khoản 15 Thông tư số 13/NV ngày 4/9/1972 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) thì thời gian giữ chức danh kế toán tín dụng xã, ban chấp hành phụ nữ xã và Đại biểu Hội đồng nhân dân xã không được tính là thời gian công tác để hưởng BHXH.

Theo Chinhphu.vn