Chủ nhật, 10/09/2017 - 06:47

Thời điểm hưởng lương hưu khi nghỉ trước tuổi

Mẹ tôi năm nay 50 tuổi, tham gia BHXH bắt buộc được 24 năm. Từ ngày 1/8/2017, mẹ tôi chấm dứt hợp đồng lao động với công ty (đóng BHXH đến hết tháng 7/2017). Mẹ tôi tự đi giám định y khoa và có kết quả suy giảm khả năng lao động 67% trong tháng 7/2017. Mẹ tôi nộp hồ sơ đề nghị hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/8/2017.

Nhưng BHXH quận trả lời, mẹ tôi chỉ được hưởng lương hưu từ ngày 1/9/2017 (do mẹ tôi thuộc đối tượng bảo lưu thời gian đóng BHXH thì phải gián đoạn 1 tháng) và không thuộc đối tượng được thanh toán phí giám định y khoa. Vậy, tôi xin hỏi BHXH quận trả lời như vậy có đúng không? Người hỏi Trương Nam - TP. Hồ Chí Minh

BHXH TP. Hồ Chí Minh trả lời vấn đề này như sau:

Điểm c, Khoản 1 Công văn số 4644/BHXH-CSXH ngày 18/11/2016 của BHXH Việt Nam hướng dẫn người bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc chủ động đi khám giám định đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng thì được cơ quan BHXH thanh toán phí giám định y khoa.

Đối chiếu quy định nêu trên tại thời điểm tháng 7/2017 mẹ của ông vẫn còn đi làm, việc chưa bảo lưu thời gian đóng BHXH và kết luận suy giảm khả năng lao động cũng trong tháng 7/2017, do vậy BHXH quận trả lời mẹ không thuộc đối tượng thanh toán phí giám định y khoa theo quy định là đúng.

Lương hưu sẽ hưởng tháng liền sau tháng có kết quả giám định y khoa (tháng 7/2017 có kết quả giám định y khoa thì thời điểm hưởng lương hưu là ngày 1/8/2017).

Theo Chinhphu.vn