Thứ ba, 22/05/2018 - 06:03

Thị trường lao động cho người cao tuổi

Già là an dưỡng. Khái niệm này đúng nhưng tuỳ thuộc vào sức khoẻ và độ tuổi. Tuổi thọ bình quân của người VN là 73,4 tuổi. Với thời gian khoẻ mạnh tính từ 60 tuổi với nam là 14 năm và hơn 16 năm với nữ sau khi nghỉ hưu ở tuổi 55.

Thị trường lao động cho người cao tuổi

Điều này rất lãng phí khi họ còn đủ kiến thức, kinh nghiệm để tiếp tục làm việc trong lĩnh vực của mình hoặc lựa chọn các nhóm việc phù hợp với sức khoẻ.

Đến năm 2050, tỉ lệ người cao tuổi ở VN được dự báo là khoảng 27 triệu người và tiếp tục tăng, chiếm khoảng ¼ dân số cả nước.

Với tuổi nghỉ hưu như hiện nay là nam 60 tuổi và nữ 55 tuổi, vẫn còn rất nhiều người già vẫn có sức khoẻ và khả năng để làm những công việc phù hợp đêm lại thu nhập bản than và gia đình.

Làm thế nào để tạo động lực cho các đối tượng này tiếp tục lao động trong khi tâm lý của đa số người VN là: Ở nhà an dưỡng tuổi già…

Theo VTV.VN