1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Thay đổi cách đánh giá cán bộ công chức tạo động lực làm việc

Nhiều đơn vị tại TP.HCM đã chủ động áp dụng hình thức đánh giá cán bộ, công chức theo từng vị trí công việc, không còn tâm lý nể nang, dĩ hòa vi...

Thay đổi cách đánh giá cán bộ công chức tạo động lực làm việc

TP.HCM đang gấp rút thực hiện đề án nâng thu nhập cho cán bộ, công chức. Muốn thực hiện điều này, điều quan trọng nhất là làm sao đánh giá đúng và thực chất năng lực làm việc của cán bộ, công chức và cũng từ đó tạo động lực và hiệu quả làm việc.

Trong khi đề án chưa xong, do yêu cầu bức thiết, nhiều đơn vị tại TP.HCM đã chủ động thay đổi cách đánh giá cán bộ, công chức - từ chủ yếu là định tính, đôi khi dĩ hòa vi quý sang cách thức mang tính định lượng nhiều hơn và với tần suất dày hơn.

Việc đặt ra tiêu chí cụ thể cho từng vị trí công việc, đánh giá theo quý, theo tháng đã tạo ra áp lực, buộc cán bộ công chức phải sớm khắc phục các khuyết điểm sau mỗi kỳ đánh giá. Đây còn là căn cứ để tinh giản biên chế và là cơ sở đơn vị xem xét quy hoạch và đề bạt cán bộ quản lý.

Theo VTV.VN