Thanh Hoá: Hỗ trợ tiền mua thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng chính sách

(Dân trí) - Tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt bổ sung kinh phí hỗ trợ mua thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh này.

Theo đó, ngày 30/12, ông Phạm Đăng Quyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký quyết định số 5560/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kinh phí hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách của tỉnh này.

Thanh Hoá: Hỗ trợ tiền mua thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng chính sách - 1
Thanh Hóa phê duyệt bổ sung kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách.

Các nội dung được phê duyệt về có tổng kinh phí là hơn 8,1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nguồn kinh phí từ nguồn của cơ quan Bảo hiểm y tế các huyện hoàn trả ngân sách tỉnh năm 2019, trong đó, nguồn hoàn trả ngân sách huyện là hơn 9 tỷ đồng, nguồn chuyển nguồn từ năm 2018 sang 2019 là gần 3,9 tỷ đồng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở Tài chính có trách nhiệm thông báo và cấp bổ sung kinh phí hỗ trợ cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa theo hình thức lệnh chi tiền để thực hiện nhiệm vụ được cấp thẩm quyền giao, đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Căn cứ kinh phí được cấp bổ sung, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa sẽ thực hiện việc quản lý, sử dụng kinh phí được hỗ trợ đúng mục đích, nội dung, đối tượng và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Duy Tuyên