Sàn Tuyển dụng Điện tử trước thềm WTO

(Dân trí) - Trong hai ngày 24-25/6, “Sàn Tuyển dụng Điện tử trước thềm WTO” 2006 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Thương mại Mỹ Đình (Hà Nội). Các ứng viên sẽ được sát hạch trực tiếp qua hệ thống máy tính. Ứng viên sáng giá sẽ có cơ hội lựa chọn 200 doanh nghiệp để phỏng vấn vào vị trí phù hợp.

“Sàn Tuyển dụng Điện tử trước thềm WTO” 2006 được tổ chức bởi Liên danh Tâm Việt NTC. Khoảng 30.000 lượt ứng viên sẽ được sát hạch trực tiếp với ngân hàng câu hỏi được cài đặt sẵn trên 300 máy tính, với các nội dung liên quan đến kỹ năng sử dụng máy tính, tiếng Anh,  giao tiếp, thuyết trình, tư duy, luật lao động, WTO… Bài kiểm tra sẽ được máy tính xử lý, xếp loại và có kết quả ngay.

 

Hoạt động này xuất phát từ thực tế các doanh nghiệp tại Việt Nam gặp khó khăn trong việc tuyển dụng những người lao động phù hợp với yêu cầu chuyên môn. Trong khi đó, một số lượng lớn sinh viên, học sinh tốt nghiệp không tìm được việc làm hoặc làm trái ngành, ảnh hưởng đến chất lượng lao động Việt Nam.

       

Tham gia “Sàn Tuyển dụng Điện tử” là cơ hội để các bạn trẻ được bổ trợ những kỹ năng phỏng vấn xin việc, kỹ năng làm việc theo nhóm, phân loại và đánh giá đúng năng lực của mình; được gặp gỡ trực tiếp với các nhà tuyển dụng, nắm bắt các yêu cầu về công việc cũng như đặc trưng của mỗi doanh nghiệp.

 

Trí Kiên