Quảng Nam có mức thưởng Tết Tân Sửu cao nhất lên đến hơn 630 triệu đồng

(Dân trí) - Mức thưởng Tết Tân Sửu cao nhất này thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Mức thưởng cao thứ nhì với số tiền 136 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp dân doanh.

Ngày 14/1, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam đã có báo cáo về tình hình thưởng Tết dương lịch và Tết Nguyên đán 2021 đối với công nhân, người lao động trên địa bàn.

Về thưởng Tết dương lịch 2021, có 41/69 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết Dương lịch 2021 đến 22.756 lao động.

Mức thưởng bình quân chung của các doanh nghiệp đạt 2,3 triệu đồng/người, tăng 9,5% so với năm 2020. Mức thưởng bình quân cao nhất thuộc về các công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ với mức thưởng 3,06 triệu đồng/người.

Quảng Nam có mức thưởng Tết Tân Sửu cao nhất lên đến hơn 630 triệu đồng - 1

Doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài ở Quảng Nam có mức thưởng Tết Tân Sửu đến người lao động trên 630 triệu đồng/người. (Ảnh minh họa)

Tiếp đến các doanh nghiệp FDI với mức thưởng đạt 3 triệu đồng/người; công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước với mức thưởng 2,4 triệu đồng/người; mức thưởng bình quân thấp nhất là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh với mức thưởng 750 ngàn đồng/người.

Mức thưởng Tết dương lịch 2021 cao nhất thuộc doanh nghiệp FDI với mức thưởng đạt 89,250 triệu đồng/người; công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ với mức thưởng 7,1 triệu đồng/người; doanh nghiệp ngoài quốc doanh mức thưởng cao nhất đạt 3 triệu đồng/người; công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có mức thưởng 2,4 triệu đồng/người.

Mức thưởng thấp nhất là doanh nghiệp dân doanh, doanh nghiệp FDI với mức thưởng 100 ngàn đồng/người; công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ với mức thưởng 2 triệu đồng/người; công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước mức thưởng thấp nhất 2,4 triệu đồng/người.

Đối với mức thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, có 59/69 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán đến 13.660 lao động.

Mức thưởng bình quân chung của các doanh nghiệp đạt 5,75 triệu đồng/người, thấp hơn mức thưởng bình quân Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 gần 18%; mức thưởng bình quân cao nhất thuộc về doanh nghiệp dân doanh với mức thưởng 7,650 triệu đồng/người; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với mức thưởng 6,250 triệu đồng/người; công ty TNHH MTV do Nhà ước nắm giữ 100% vốn điều lệ mức thưởng bình quân 6,150 triệu đồng/người; công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước với mức thưởng bình quân 2,950 triệu đồng/người.

Mức thưởng Tết Tân Sửa cao nhất thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với mức thưởng 630,450 triệu đồng/người; doanh nghiệp dân doanh với mức thưởng 136 triệu đồng/người; công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ mức thưởng cao nhất 18,7 triệu đồng/người; công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước với mức thưởng cao nhất 3,6 triệu đồng/người.

Mức thưởng thấp nhất thuộc công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ mức thưởng là 3 triệu đồng/người; công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước mức thưởng thấp nhất là 2 triệu đồng/người; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với mức thưởng thấp nhất 1.000.000 đồng/người; doanh nghiệp dân doanh mức thưởng thấp nhất đạt 200 ngàn đồng/người.

Ngoài ra, có 50/69 doanh nghiệp có hỗ trợ khoảng 25.000 người lao động bằng hiện vật như quà Tết, hỗ trợ tiền tàu, xe… trong dịp Tết Dương lịch 2021 và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, mức hỗ trợ bình quân 500.000 đồng/người.