Long An: Thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu cao nhất đạt 105 triệu đồng

(Dân trí) - Mức thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trung bình ở tỉnh Long An là 8,2 triệu đồng/người, thấp nhất là 3,9 triệu đồng và cao nhất là 105 triệu đồng.

Long An: Thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu cao nhất đạt 105 triệu đồng - 1

Thưởng Tết cao nhất ở Long An năm nay là 105 triệu đồng.

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Long An vừa có báo cáo về tình hình lao động, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp trên địa bàn. Đến nay, 926 doanh nghiệp đã báo cáo với số lượng 51.557 lao động. 

Theo đó, các doanh nghiệp thực hiện chế độ tiền lương, tiền công đối với người lao động cao hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định. Việc trả lương có phân biệt rõ giữa lao động quản lý, điều hành, lao động có chuyên môn kỹ thuật cao với lao động sản xuất trực tiếp. 

Thu nhập tiền lương bình quân năm 2020 đạt 7,720 triệu đồng/tháng, tăng 5,1% so với năm 2019. Trong đó, Công ty cổ phần, có vốn góp chi phối của Nhà nước đạt 7,950 triệu đồng/tháng, tăng 5,77% so với năm 2019; doanh nghiệp dân doanh đạt 7,104 triệu đồng/tháng, tăng 5,2% so với năm 2019; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 7,725 triệu đồng/tháng, tăng 5,15% so với năm 2019. 

Mức lương trả cho lao động quản lý cao nhất thuộc Công ty cổ phần, có vốn góp chi phối của Nhà nước là 14 triệu đồng, doanh nghiệp dân doanh là 29,8 triệu đồng, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 42 triệu đồng. 

Có 2 doanh nghiệp báo cáo tiền thưởng Tết Dương lịch, với 2.748 lao động, mức tiền thưởng bình quân 500 ngàn đồng. 

Có 08 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài báo cáo thưởng Tết Tân Sửu với số lượng 5.210 lao động. Mức tiền thưởng cao nhất 105,268 triệu đồng, mức tiền thưởng bình quân 8,295 triệu đồng, mức tiền thưởng thấp nhất 3,920 triệu đồng.