Quản chặt cơ sở dạy nghề

(Dân trí) - Năm 2010 Tổng cục Dạy nghề (Bộ LĐTB&XH) sẽ là thí điểm quản chặt đầu vào tuyển sinh bằng việc giao chỉ tiêu và điều kiện cho các cơ sở dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề.

Tại cuộc họp về định hướng và các chỉ tiêu dạy nghề cho năm 2010 ông Nguyễn Tiến Dũng- Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề thông báo: năm 2009, các cơ sở dạy nghề trong cả nước đã tuyển sinh được 1,7 triệu học viên (vượt kế hoạch đề ra và tăng 11,2% so với năm trước).
 
Mục tiêu trong năm 2010, sẽ tuyển sinh, tổ chức đào tạo nghề mới cho gần 1,8 triệu lao động, trong đó đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề 360.400 người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề lên 30%.
 
Đặc biệt, mục tiêu chính của năm nay sẽ là thí điểm quản chặt “đầu vào” tuyển sinh bằng việc giao chỉ tiêu và điều kiện cho các cơ sở dạy nghề để nâng cao chất lượng dạy nghề, gắn các cơ sở dạy nghề với các doanh nghiệp sử dụng lao động, đào tạo nghề theo nhu cầu của thị trường.

 P. Thanh