1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Những nước nào hỗ trợ tiền mặt cho người dân trong đại dịch Covid-19

Hàng loạt quốc gia trên thế giới đã đưa ra gói hỗ trợ bằng tiền mặt cho người dân trong đại dịch Covid-19.

Những nước nào hỗ trợ tiền mặt cho người dân trong đại dịch Covid-19 - 1