1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Nhật ra quy chế mới ngăn ngừa tình trạng làm việc quá sức

Cácbộ trưởng trong Chính phủ Nhật Bản đã thông qua quy chế mới để ngăn chặn tìnhtrạng tử vong do làm việc quá sức, tiếng Nhật gọi là “karoshi”.

Nhật ra quy chế mới ngăn ngừa tình trạng làm việc quá sức - 1

Quy chế mới đặt mục tiêu có ít nhất 10% số công ty Nhật Bản thực hiện chế độ nghỉ giữa giờ đến trước năm 2020.

Quy chế này cũng yêu cầu các công ty cho phép nhân viên được nghỉ giải lao một số giờ nhất định. Tuy nhiên, năm 2017 chỉ có 1,4% công ty thực hiện quy định này.

Văn bản được soạn thảo vào năm 2015 và dự kiến sẽ được đánh giá sơ bộ sau mỗi 3 năm.

Quy chế mới thúc giục các công ty có chế độ hỗ trợ tinh thần tốt hơn cho người lao động trẻ, cải thiện điều kiện làm việc trong bối cảnh số người lao động cao tuổi ngày càng tăng.

Theo An ninh Thủ đô