Nhận hồ sơ hỗ trợ lao động mất việc, ngưng việc đến hết ngày 20/12

(Dân trí) - Bảo hiểm xã hội TPHCM sẽ nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ người lao động bị mất việc, ngưng việc theo Nghị quyết 116 đến hết ngày 20/12.

Nhận hồ sơ hỗ trợ lao động mất việc, ngưng việc đến hết ngày 20/12 - 1

TPHCM đã chi hơn 5.508 tỷ đồng hỗ trợ bằng tiền cho 2,3 triệu người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp Nghị Quyết 116/NQ-CP.

Bảo hiểm xã hội TPHCM cho biết đã giảm 1.892 tỷ đồng đóng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ 1% xuống bằng 0% cho hơn 83.000 doanh nghiệp với gần 1,8 triệu lao động.

Bảo hiểm thành phố cũng đã chi hơn 5.508 tỷ đồng hỗ trợ bằng tiền cho 2,3 triệu người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp Nghị Quyết 116/NQ-CP. Trong đó, chi hỗ trợ cho 2,1 triệu lao động đang tham gia Bảo hiểm thất nghiệp với số tiền 5.190 tỷ đồng và 156.000 lao động bảo lưu quá trình tham gia Bảo hiểm thất nghiệp với số tiền 317 tỷ đồng.

Để đảm bảo không bỏ sót người lao động thuộc diện hưởng thụ theo Nghị Quyết 116/NQ-CP, Bảo hiểm xã hội TPHCM cho biết sẽ tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20/12/2021.

Điều kiện để lao động nhận hỗ trợ là người đã dừng tham gia Bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/1 đến hết ngày 30/9, có thời gian đóng Bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật, chưa nhận hỗ trợ. Thực hiện việc kê khai theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg gửi về cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi gần nhất để được nhận hỗ trợ.

Hồ sơ thực hiện bằng các hình thức: trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN hoặc ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID); thông qua dịch vụ bưu chính; trực tiếp tại cơ quan Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.

Tin liên quan