Thứ hai, 10/12/2018 - 10:05

Nhận đủ hồ sơ BHYT, không thanh toán phải trả lời bằng văn bản

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang chỉ đạo Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn để thực hiện giám định và giải quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT, đồng thời thực hiện thanh toán các chi phí khám, chữa bệnh BHYT theo đúng quy định của pháp luật về BHYT.

Con gái bà Hồ Kim Huệ (tỉnh Lạng Sơn) đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội. Năm 2017 bị tai nạn phải mổ lắp nẹp ở vai, ngày 8/1/2018 mổ tháo nẹp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Ngày 25/4/2018 sau nhiều lần đến Bảo hiểm xã hội quận Thanh Xuân đã nhận đủ hồ sơ thanh toán và hẹn ngày 28/6/2018 sẽ nhận được giấy.

Sau ngày hẹn thì được nhân viên trả lời, Lạng Sơn chưa gửi hồ sơ về Bệnh viện và BHYT Lạng Sơn hỏi lại được trả lời, Hà Nội chưa gửi lên, liên lạc với người tiếp nhận hồ sơ thì không liên lạc được, đến nay vẫn chưa được giải quyết. Bà Huệ hỏi, trường hợp của con gái bà phải thế nào để được thanh toán?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 29 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT quy định trong thời hạn 40 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán, cơ quan Bảo hiểm xã hội phải hoàn thành việc giám định BHYT và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh cho người bệnh hoặc thân nhân của người bệnh hoặc người đại diện pháp luật. Trường hợp không thanh toán phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đối với trường hợp của bà, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang chỉ đạo Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn để thực hiện giám định và giải quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT, đồng thời thực hiện thanh toán các chi phí khám, chữa bệnh BHYT theo đúng quy định của pháp luật về BHYT.

Theo Chinhphu.vn