Căn cứ xếp lương giáo viên tiểu học

Ông Chung Trần Minh Tánh được tuyển dụng vào trường Tiểu học Nguyễn Văn Khá, xã Tiên Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre từ ngày 1/6/2016, thời gian tập sự 6 tháng, hưởng 85% lương hệ số 2,34. Ngày 31/12/2016, ông được xét vào biên chế chính thức.

Căn cứ xếp lương giáo viên tiểu học - 1

Tuy nhiên, ngày 19/12/2016, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre đã ban hành Công văn số 3212/SGD&ĐT-TCCB về việc bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp đối với viên chức mới được tuyển dụng, theo đó, giáo viên mới được tuyển dụng có trình độ đào tạo cao hơn so với yêu cầu của hạng được tuyển dụng thì tạm thời thực hiện bổ nhiệm và xếp lương vào hạng thấp nhất cho đến khi có hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ Công văn nêu trên, ông Tánh được xếp lương bậc trung cấp, hệ số 1,86. Ông Tánh đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải đáp rõ về vấn đề này.

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, đối với những giáo viên mới được tuyển dụng vào ngành giáo dục, sau khi hết thời gian tập sự, nếu đạt yêu cầu thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp theo đúng quy định.

Công văn số 521/BGDĐT-NGCBQLCSGD ngày 3/2/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT đã hướng dẫn: Việc tuyển dụng và sử dụng viên chức phải bảo đảm số lượng, cơ cấu viên chức theo vị trí việc làm, viên chức làm việc ở vị trí việc làm nào thì phải có đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ở vị trí đó và được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp tương ứng.

Căn cứ Khoản 2, Điều 6 tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng (quy định có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm tiểu học hoặc trung cấp sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên) và Khoản 1, Điều 9 cách xếp lương tại Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập, trường hợp của ông Chung Trần Minh Tánh khi hết thời gian tập sự nếu đủ điều kiện sẽ được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IV - mã số V.07.03.09 và được áp dụng hệ số lương viên chức loại B (từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06).

Theo Chinhphu.vn

Tin liên quan