1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Gỡ khó về chính sách BHXH cho giáo viên mầm non công tác trước năm 1995

(Dân trí) - Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành Công văn số 333/LĐTBXH-BHXH về việc tính thời gian trước ngày 1/1/1995 để hưởng bảo hiểm xã hội đối với giáo viên mầm non. Công văn này nhằm giải quyết những vướng mắc cho giáo viên mầm non có nhiều năm làm việc nhưng chưa được hưởng chế độ BHXH.

Công văn 333/LĐTBXH-BHXH có nêu rõ, thời gian qua, Bộ LĐ-TB&XH nhận được nhiều đơn thư của người lao động cũng như văn bản của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, TP phản ánh vướng mắc trong việc tính thời gian công tác trước ngày 1/1/1995 để hưởng BHXH đối với giáo viên mầm non.

Để có thống nhất trong tổ chức thực hiện, Bộ LĐ-TB&XH làm rõ một số nội dung như về tính thời gian công tác trước ngày 01/01/1995 để hưởng BHXH, trường hợp được tính bổ sung thời gian làm giáo viên mầm non và xử lý trường hợp không còn hồ sơ gốc trước ngày 1/1/1995.

Về việc tính thời gian công tác trước ngày 01/01/1995 để hưởng BHXH đối với giáo viên mầm non được thực hiện theo Quyết định số 152/TTg ngày 08/4/1976 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn trong đó có Thông tư liên tịch số 09/TT-LB ngày 21/5/1977 của Bộ Giáo dục, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp về việc bổ sung chế độ, chính sách đối với giáo viên mẫu giáo.

Theo đó, đối với giáo viên mầm non dạy học ở TP, thị xã sau đó được tuyển dụng vào biên chế nhà nước thì thời gian công tác được tính hưởng BHXH từ khi làm giáo viên mầm non. Trường hợp là giáo viên mầm non ở nông thôn, thị trấn thì thời gian công tác được tính BHXH kể từ ngày được tuyển dụng vào biên chế chính thức.

Đối với hiệu trưởng mầm non ở nông thôn, sau đó được tuyển dụng vào biên chế nhà nước được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 133/HĐBT ngày 17/8/1982 của Hội đồng Bộ trưởng và Thông tư số 25/TT ngày 16/8/1983 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục.

Theo đó, đối với những người là hiệu trưởng trường mầm non ở nông thôn sau đó được tuyển dụng vào biên chế (kể cả tuyển dụng từ ngày 01/01/1995 trở đi) thì thời gian công tác trước ngày 01/01/1995 được tính hưởng BHXH kể từ khi làm giáo viên mầm non.

Trường hợp không còn hồ sơ gốc. Khi xem xét, giải quyết tính thời gian công tác trước ngày 01/01/1995 để hưởng BHXH đối với giáo viên mầm non, hồ sơ làm căn cứ xác định thời gian công tác được thực hiện theo quy định tại các văn bản trước đây về tính thời gian công tác trước ngày 01/01/1995.

Trong trường hợp không còn hồ sơ gốc thể hiện quá trình trước ngày 01/01/1995 thì thực hiện theo quy định tại Khoản 7 Điều 23 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHXH bắt buộc.

Về trường hợp được tính bổ sung thời gian làm giáo viên, hiệu trưởng trường mầm non trước ngày 01/01/1995 để hưởng BHXH thì mức hưởng mới được tính từ khi người lao động nghỉ việc hỏng BHXH. Việc hoàn trả phần chênh lệch hoặc tiền lương hưu, trợ cấp của những tháng chưa nhận được thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 2, Điều 23 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ LĐTB&XH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật BHXH về BHXH bắt buộc.

Hoàng Mạnh