Người lao động được chốt sổ BHXH tại thời điểm đã đóng

Ngày 10/10/2021, ông Nguyễn Minh Tuấn đăng ký nhận hỗ trợ COVID-19 theo Nghị quyết số 116/NQ-CP trên app VssID.

BHXH quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội đã tiếp nhận và từ chối giải quyết hồ sơ giao dịch điện tử do ông có quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tại doanh nghiệp chưa thực hiện chốt sổ BHXH.

BHXH quận Cầu Giấy đã đề nghị ông chốt sổ xác nhận quá trình tham gia BHTN đúng, đủ để BHXH làm căn cứ hỗ trợ BHTN cho ông theo quy định.
Việc thực hiện chốt sổ này đã được làm thủ tục từ khi ông nghỉ việc (tháng 12/2019) và đã hưởng BHTN từ ngày 25/3/2020 đến 24/11/2020.

Ông Tuấn không hiểu lý do chưa thực hiện chốt sổ BHXH xác nhận quá trình tham gia BHTN trong khi trên app VssID cũng như trên Cổng thông tin điện tử đều có thông tin. Do ảnh hưởng của COVID-19 ông Tuấn đang bị mắc kẹt trong TPHCM. Ông Tuấn đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra lại trường hợp của ông.

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Theo thông tin ông Tuấn cung cấp, hiện tại dữ liệu tham gia BHXH của ông tại doanh nghiệp từ tháng 7/2006 đến tháng 10/2017 chưa được xác nhận sổ BHXH. Lý do doanh nghiệp này hiện đang nợ tiền BHXH từ tháng 1/2016 đến nay.

Căn cứ Khoản 5 Điều 21 Luật BHXH 2014 quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động: Phối hợp với cơ quan BHXH trả sổ BHXH cho người lao động, xác nhận thời gian đóng BHXH khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.

Căn cứ quy định tại Điểm 3.2 Khoản 3 Điều 46 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam: Đối với đơn vị nợ tiền đóng BHXH, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho người lao động.

Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH, BHTN,
bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp. Sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH.

Như vậy, trường hợp của ông, doanh nghiệp có trách nhiệm làm hồ sơ đề nghị xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đóng đủ hoặc tách đóng và trả sổ BHXH cho ông theo quy định nêu trên.