Người lao động có phải đóng BHXH bắt buộc sau 60 tuổi?

Cơ quan của ông Nguyễn Sĩ Việt (Hà Nội) có nhân viên nam ký hợp đồng không xác định thời hạn theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, đóng BHXH từ tháng 10/2009. Ngày 15/2/2016, lao động này đủ 60 tuổi,. Do nhu cầu công việc, cơ quan ký hợp đồng mới với lao động này, thời hạn 12 tháng và tiếp tục đóng BHXH.

Ông Việt hỏi, cơ quan của ông có được giao kết hợp đồng lao động mới như nêu trên không? Cơ quan có bắt buộc phải chấm dứt hợp đồng lao động và làm thủ tục BHXH tại thời điểm người lao động đủ 60 tuổi không hay lao động này tiếp tục được đóng BHXH?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 3; Khoản 1, Điều 167; Khoản 1, Điều 186 Bộ luật Lao động ; Điểm a, Khoản 1, Điều 2 Luật BHXH ; Điểm a, Khoản 1, Điều 12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT ; Điều 43 Luật Việc làm và Công văn số 60/LĐTBXH-BHXH ngày 7/1/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc vướng mắc trong thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động, trường hợp cơ quan ông Việt có lao động nam trên 60 tuổi chưa nghỉ việc hưởng BHXH mà tiếp tục làm việc thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, người lao động và người sử dụng lao động phải đóng BHXH theo quy định.

Theo Chinhphu.vn

Đang được quan tâm