Thứ hai, 05/08/2019 - 08:50

Nghịch lý TP.HCM "khát" giáo viên tiếng Anh

Năm nay, chủ trương của thành phố mở rộng cửa cho giáo viên cả nước được thi tuyển vào TP.HCM nhưng mức lương quá thấp nên rất khó tuyển được giáo viên.

Luơng giáo viên tiếng Anh bậc phổ thông tại các trường công lập TP.HCM hiện nay nếu tính trong 1 ngày chỉ bằng với nguời giúp việc nhà làm trong 2 tiếng, khoảng 100.000 đồng.

Nếu tính thu nhập 1 năm, mức luơng 36 triệu đồng chỉ tuơng đuơng với thu nhập của 1 hộ thoát nghèo. Đây là một trong những lý do khiến cho nhiều truờng công lập tại TP.HCM không thể tuyển đuợc giáo viên tiếng Anh, cho dù nhu cầu giáo viên cho năm học mới là rất lớn.

Nghịch lý TP.HCM "khát" giáo viên tiếng Anh

Phòng Giáo dục quận Tân Phú chốt hồ sơ tuyển dụng giáo viên cho năm học mới, cần 47 giáo viên tiếng Anh nhưng chỉ có 13 hồ sơ ứng tuyển. Trong đó, một số hồ sơ không hợp lệ do học ngoại ngữ tại trường khác ngoài hệ thống trường sư phạm. Mặc dù cơ chế tuyển dụng đã bỏ bớt nhiều tiêu chí nhưng mức lương quá thấp nên rất khó tuyển được giáo viên.

Việc thiếu giáo viên tiếng Anh theo một số giáo viên từng dạy tiếng Anh nguyên nhân chính là do mức thu nhập các trường công lập còn quá thấp.

Cô Thụy Anh, từng là chuyên viên tiếng Anh của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, cho rằng cần cải thiện bằng chính sách đặc biệt để thu hút và giữ chân giáo viên tiếng Anh.

Khan hiếm giáo viên tiếng Anh là nỗi lo canh cánh với cơ quan quản lý tuyển không ra người và hiệu trưởng các trường khi không có giáo viên nhận lớp vào đầu năm học.

"Chất lượng" mà nhiều người băn khoăn là bởi, hiện nay TP.HCM đang thực hiện các chương trình đổi mới dạy và học đặc biệt với môn tiếng Anh, có đề án tiếng Anh tăng cường, tích hợp. Thế nhưng, rất khó để thực hiện các mục tiêu này khi các trường vẫn còn "khát" giáo viên, tuyển không ra người. Trong khi đó, một làn sóng giáo viên giỏi từ trường công chuyển sang trường tư đang xuất hiện.

Từ năm học 2020 - 2021, sẽ triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới với tiêu chí học sinh công dân toàn cầu, đòi hỏi về chất lượng dạy và học tiếng Anh tăng cao hơn rất nhiều. Tuy nhiên, thiếu giáo viên tiếng Anh vẫn là thực tế mâu thuẫn với mục tiêu nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh ở các trường công.

Theo VTV.VN