Thứ năm, 27/08/2015 - 07:28

Mức hưởng BHYT sẽ được điều chỉnh theo đối tượng

Bà Nguyễn Thị Trí, sinh năm 1922, là người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội. Trước đây, bà Trí được cấp thẻ BHYT với mã số: BT4600100101059, nhưng mới đây, bà được đổi sang thẻ với mã số: CT4600100100030. Việc đổi thẻ BHYT cho bà Trí như vậy có đúng không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Về thay đổi mã số ghi trên thẻ BHYT: Căn cứ hồ sơ, báo cáo của BHXH tỉnh Bình Thuận thì trường hợp bà Nguyễn Thị Trí thuộc diện được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ ngày 1/10/1989 theo Quyết định ngày 20/6/1989 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thuận Hải (nay là tỉnh Bình Thuận).

Trước thời điểm 1/1/2015, bà Trí được Sở Lao động- Thương binh và Xã hội quản lý và lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT theo đối tượng người cao tuổi hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng. Do đó, sau ngày 1/1/2015 việc rà soát, rút tên bà Trí khỏi danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT vẫn thuộc trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận.

Thực hiện, Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT được thông qua ngày 13/6/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015, trong đó tại Điều 12 sửa đổi của Luật này có bổ sung quy định: Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng thuộc nhóm đối tượng do tổ chức BHXH đóng BHYT.

Sau khi rà soát hồ sơ và dữ liệu đang quản lý, BHXH tỉnh Bình Thuận đã  xác định bà Trí đủ điều kiện cấp thẻ BHYT theo đối tượng người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng từ ngày 1/1/2015. Như vậy, việc thay đổi mã số ghi trên thẻ BHYT cấp cho bà Trí từ ngày 1/1/2015 theo đối tượng này là đúng quy định.

Về quyền lợi BHYT: Theo quy định tại Khoản 2, Điều 13 và Khoản 2, Điều 22 sửa đổi của Luật BHYT thì trường hợp bà Trí tham gia BHYT theo đối tượng người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, nếu xuất trình được giấy tờ chứng minh hoặc được Sở Lao động- Thương binh và Xã hội (nơi giải quyết trợ cấp) xác nhận có tên trong danh sách quản lý đối tượng hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng thì thẻ BHYT vẫn cấp theo đối tượng người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, nhưng mức hưởng trên thẻ BHYT sẽ được điều chỉnh theo đối tượng hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng (do đối tượng này có quyền lợi BHYT cao nhất).

Theo Chinhphu.vn