Thứ ba, 13/06/2017 - 06:58

Luật cho nghỉ 5 ngày, sao doanh nghiệp chỉ cho nghỉ 4 ngày?

Tôi làm việc tại Công ty Vonmax Industrial Việt Nam, khu công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh. Công ty cho người lao động được nghỉ Tết nguyên đán 4 ngày hưởng lương. Theo giải thích của Công ty, Luật chỉ áp dụng cho công chức nghỉ 5 ngày hưởng lương, còn Công ty thứ 7 vẫn đi làm nên người lao động chỉ được nghỉ 4 ngày. Xin hỏi, Công ty giải thích như vậy có đúng không?

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Điều 2 Bộ luật Lao động 2012 quy định đối tượng áp dụng và khoản 1 Điều 115 Bộ luật Lao động 2012 quy định người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương cho 5 ngày tết âm lịch.

Do vậy, người lao động ở các khu công nghiệp hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam đều thuộc đối tượng áp dụng của Bộ luật lao động 2012 và được nghỉ, hưởng nguyên lương trong 5 ngày tết âm lịch. Việc công ty chỉ cho người lao động nghỉ hưởng lương 4 ngày tết âm lịch là sai so với quy định của pháp luật.

Theo Chinhphu.vn