Lao động tự do cần đáp ứng gì để nhận tiền từ gói 62.000 tỷ đồng?

Dân trí

Theo NQ 42/NQ-QĐ và QĐ 15/QĐ-TTg, lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) là một trong những nhóm được nhận hỗ trợ. Chính phủ đã quy định cụ thể điều kiện được nhận về nhóm này.

Lao động tự do cần đáp ứng gì để nhận tiền từ gói 62.000 tỷ đồng? - 1

Nội dung: Hoàng Mạnh

Đồ hoạ: Ngọc Diệp