Thứ bảy, 11/04/2020 - 06:02

Lao động nữ 44 tuổi, có đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi?

Tháng 4/2020, bà Nguyễn Thị Thu Huyền (tỉnh Lâm Đồng) tròn 44 tuổi, đóng BHXH được 25 năm 7 tháng. Bà Huyền hỏi, trong năm 2020 bà giám định sức khỏe để nghỉ trước tuổi có được không?

Lao động nữ 44 tuổi, có đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi? - 1

Tại thời điểm tháng 4/2020, bà tròn 44 tuổi, tham gia BHXH được 25 năm 7 tháng thì không đủ điều kiện về tuổi đời để nghỉ hưu
 

Đồng thời, tỷ lệ được hưởng lương hưu sau khi đã giảm trừ % nghỉ trước tuổi thì còn lại bao nhiêu %?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Tại Khoản 1 Điều 55 Luật BHXH quy định các trường hợp được nghỉ hưu khi suy giảm khả năng lao động như sau:

- Nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm 1 tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 60% trở lên;

- Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

- Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

Tại thời điểm tháng 4/2020, bà tròn 44 tuổi, tham gia BHXH được 25 năm 7 tháng thì không đủ điều kiện về tuổi đời để nghỉ hưu theo Khoản a và Khoản b nêu trên. Nếu bà có đủ điều kiện theo Khoản c nêu trên thì bà được hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Tỷ lệ hưởng lương hưu giảm trừ do nghỉ hưu trước tuổi mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định giảm trừ 2%. Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 6 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 6 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

Đề nghị bà căn cứ quy định nêu trên và cung cấp hồ sơ đến cơ quan BHXH địa phương để dược trả lời cụ thể.

Theo Chinhphu.vn