Lao động ngoài tỉnh trở về trước khi dịch có được nhận hỗ trợ?

Bà Đinh Thị Cẩm Thúy là lao động tự do tại tỉnh Bình Dương. Ngày 15/5/2021, bà về tỉnh Bạc Liêu sinh con, không có chế độ thai sản.

Hiện tại bà có 1 con 4 tháng tuổi và 1 con 4 tuổi. Do dịch nên bà không thể đi làm được. Bà Thúy hỏi, bà có được nhận hỗ trợ không?

UBND TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu trả lời vấn đề này như sau:

Trước đây bà Đinh Thị Cẩm Thúy có công việc chính là làm xưởng gỗ tại tỉnh Bình Dương (có giao kết hợp đồng lao động). Ngày 15/5/2021, bà Thúy nghỉ làm, trở về địa phương để chuẩn bị sinh con (thời gian trước khi dịch bệnh xảy ra trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu). Thời gian sau đó bà Thúy nuôi con nhỏ, không có làm việc gì.

Đối chiếu quy định về việc hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu tại Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 17/7/2021 của UBND tỉnh Bạc Liêu thì trường hợp bà Thúy không thuộc đối tượng, điều kiện hỗ trợ theo quy định.

Qua làm việc, phân tích thì bà Thúy thống nhất nội dung trên và không có ý kiến nào khác.