1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Lao động mất việc trong 12 tháng được hưởng trợ cấp

(Dân trí) - Trong 12 tháng kể từ ngày công ty cổ phần được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu, nếu người lao động bị mất việc làm hoặc thôi việc thì được hưởng trợ cấp mất việc, thôi việc theo quy định của pháp luật lao động hiện hành.

 
Đây là một trong những nội dung chính tại Thông tư 170/2009/TT-BTC hướng dẫn thực hiện hỗ trợ kinh phí cho việc sắp xếp lao động sau cổ phần hoá đối với các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam, do Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà ký ban hành ngày 24/8. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là người lao động mất việc, thôi việc (có tên trong danh sách lao động thường xuyên tại thời điểm quyết định cổ phần hoá) trong thời hạn 5 năm kể từ ngày công ty cổ phần được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu.
 
Công ty cổ phần có người lao động bị mất việc, thôi việc sẽ được Tập đoàn Dệt May Việt Nam hỗ trợ kinh phí từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại tập đoàn để chi trả cho người lao động. Mức hỗ trợ bằng tổng mức trợ cấp mất việc, thôi việc thực tế chi trả cho người lao động sau khi đã sử dụng dự phòng trợ cấp mất việc làm của công ty được trích lập đủ và chi theo quy định của pháp luật hiện hành.

Từ năm thứ 2 đến hết năm thứ 5 kể từ ngày công ty cổ phần được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu, trường hợp người lao động bị mất việc, thôi việc thì công ty cổ phần có trách nhiệm thanh toán 50% tổng mức trợ cấp theo quy định của Bộ Luật Lao động; số còn lại được Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Tập đoàn Dệt May Việt Nam thanh toán. Hết thời hạn trên, công ty cổ phần chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ trợ cấp cho người lao động theo quy định của Bộ Luật lao động…

An Hạ