1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Không ký hợp đồng lao động thay thế tuyển dụng công chức

Không áp dụng quy định về các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức, xét tuyển đặc cách đối với viên chức hoặc chỉ ký hợp đồng lao động để thay thế hoàn toàn cho việc tuyển dụng thông qua phương thức thi tuyển hoặc xét tuyển.

Các trường hợp không phải thi tuyển công chức, viên... Điều kiện, tiêu chuẩn nhận công chức không qua thi... Quy định về xét tuyển đặc cách viên chức Đối tượng xét tuyển đặc cách viên chức Điều kiện xét tuyển đặc cách viên chức

Ông Lê Hoàng Vũ (TP. Cần Thơ) làm việc tại Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện từ năm 2004 đến nay theo hình thức hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã đóng BHXH được 13 năm.

Vừa qua, đơn vị của ông có văn bản xin ý kiến Sở Nội vụ về việc tiếp nhận công chức không qua thi tuyển đối với trường hợp của ông Vũ theo Điểm c, Khoản 1, Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP và Điểm b, Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 13/2010/TT-BNV.

Tuy nhiên, theo trả lời của Sở Nội vụ, ông Vũ làm việc theo hình thức hợp đồng lao động nên việc sử dụng lao động hợp đồng làm công việc chuyên môn nghiệp vụ trong cơ quan hành chính là chưa đúng với quy định của Luật Cán bộ, công chức. Do đó, việc tiếp nhận ông không qua thi tuyển là chưa thực hiện được.

Ông Vũ muốn hỏi, trường hợp của ông có được xét tuyển đặc cách công chức không?

Về vấn đề này, Sở Nội vụ TP. Cần Thơ có ý kiến như sau:

Theo quy định Điều 37 của Luật Cán bộ, công chức năm 2008, việc tuyển dụng công chức được thực hiện thông qua phương thức thi tuyển.

Các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ chỉ thực hiện để tuyển dụng những người có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm công tác đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Đồng thời, Bộ Nội vụ đã ban hành các văn bản như: Công văn số 1586/BNV-CCVC ngày 16/5/2014 về tăng cường quản lý công tác tuyển dụng công chức, viên chức, theo đó đã "yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương không áp dụng quy định về các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức, xét tuyển đặc cách đối với viên chức hoặc chỉ ký hợp đồng lao động để thay thế hoàn toàn cho việc tuyển dụng thông qua phương thức thi tuyển hoặc xét tuyển"; Công văn số 2843/BNV-CCVC ngày 29/7/2014 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức "Không thực hiện việc ký hợp đồng lao động để làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính".

Kể từ năm 2004 đến nay, TP. Cần Thơ đã tổ chức nhiều kỳ thi tuyển công chức để bổ sung cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố có nhu cầu tuyển dụng. Đặc biệt, từ khi Luật Cán bộ, công chức có hiệu lực thi hành (ngày 1/1/2010), việc tuyển dụng công chức được thực hiện bằng hình thức thi tuyển cạnh tranh theo chỉ tiêu số lượng cần tuyển.

Như vậy, các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính thực hiện việc ký hợp đồng lao động để làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ thay cho việc tuyển dụng thông qua thi tuyển là chưa đúng với quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2008, các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan, Công văn số 2843/BNV-CCVC ngày 29/7/2014 của Bộ Nội vụ.

Theo Chinhphu.vn