Không có quy định chuyển từ lao động hợp đồng sang công chức, viên chức

Ông Quách Thiện Luân (Trà Vinh) làm nhân viên bảo vệ hợp đồng trong ngành Giáo dục từ tháng 5/2005. Năm 2014, ông được chính thức tuyển vào làm việc, ký hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. Trong thời gian làm việc, ông Luân đăng ký học lớp cao đẳng kế toán.

Ông Luân hỏi, nếu ông chuyển từ nhân viên hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP sang chuyên môn kế toán thì ông cần làm hồ sơ gì và theo quy định nào?

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh trả lời như sau:

Tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ quy định về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp; Thông tư số 15/2001/TT-BTCCBCP ngày 11/4/2001 của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2000/NĐ-CP có quy định một số loại công việc thực hiện chế độ hợp đồng: Sửa chữa, bảo trì đối với hệ thống cấp điện, cấp, thoát nước ở công sở, xe ô tô và các máy móc thiết bị khác đang được sử dụng trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp; lái xe, bảo vệ, vệ sinh; trông giữ phương tiện đi lại của cán bộ, công chức và khách đến làm việc với cơ quan, đơn vị sự nghiệp; công việc khác (nấu ăn tập thể, tạp vụ, mộc nề, chăm sóc và bảo vệ cảnh quan trong cơ quan, tổ chức, đơn vị,…). Theo đó, vị trí làm nhiệm vụ chuyên môn kế toán không thuộc đối tượng thực hiện hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP.

Người được tuyển dụng theo quy định của pháp luật để làm nhiệm vụ có yêu cầu trình độ chuyên môn kế toán trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập được xác định là công chức, viên chức.

Hiện nay không có quy định chuyển từ lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP sang công chức hay viên chức. Khi các cơ quan, đơn vị có thông báo tuyển dụng (tuyển dụng công chức, viên chức) và có tuyển dụng đối với người trình độ chuyên môn cao đẳng kế toán, nếu ông Luân có nhu cầu thì đăng ký dự tuyển theo quy định.

Theo Chinhphu.vn