1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Quảng Bình:

Khởi động dự án thúc đẩy tiếp cận pháp luật về lao động và việc làm

Đặng Tài

(Dân trí) - Dự án thúc đẩy tiếp cận pháp luật về lao động và việc làm nhằm hướng tới mục tiêu ít nhất 70% lao động tại Đồng Hới được cải thiện môi trường làm việc, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp.

Ngày 28/9, Trung tâm Phát triển cộng đồng Quảng Bình phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh này đã tổ chức hội thảo khởi động dự án “Thúc đẩy tiếp cận pháp luật về lao động và việc làm cho người lao động ở TP. Đồng Hới”.

Đây là chương trình được Bộ Tư pháp phê duyệt tài trợ, thuộc hợp phần của Dự án “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” do Liên minh Châu Âu tài trợ. Thời gian thực hiện từ tháng 9/2020 đến tháng 8/2021.

Khởi động dự án thúc đẩy tiếp cận pháp luật về lao động và việc làm - 1

Hội nghị khởi động dự án “Thúc đẩy tiếp cận pháp luật về lao động và việc làm cho người lao động ở TP. Đồng Hới”.

Dự án nhằm hướng tới mục tiêu ít nhất 70% lao động đang làm việc tại các cơ sở dịch vụ, doanh nghiệp nhỏ trên địa bàn Đồng Hới được cải thiện môi trường lao động, việc làm, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp theo Luật Lao động.

Theo kế hoạch đặt ra, dự án sau khi hoàn thành sẽ có khoảng 1.700 lao động được nâng cao nhận thức và hiểu biết về lao động, bình đẳng giới, môi trường làm việc an toàn; có khả năng phòng, chống, tìm kiếm hỗ trợ, xử lý tình huống khi có hiện tượng bạo lực và khủng hoảng xảy ra.

Đồng thời, ít nhất 500 lao động được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp thông qua tư vấn và hỗ trợ pháp lý tại chỗ hoặc từ xa qua điện thoại, internet, mạng xã hội về các vấn đề liên quan đến lao động việc làm, phân biệt đối xử và quấy rối tình dục nơi làm việc...