Thứ hai, 22/08/2016 - 08:13

Khi nào được lĩnh lương hưu một lần?

Đến 31/12/2016, chị tôi về hưu với thời gian đóng BHXH là 35 năm, chị tôi làm giáo viên thuộc biên chế nhà nước. Xin hỏi, chị tôi muốn lĩnh hưu trí một lần thì cần thủ tục gì, cách tính số tiền được hưởng là như thế nào? Lê Thoa - TP Hồ Chí Minh

Khi nào được lĩnh lương hưu một lần? - 1

BHXH TP Hồ Chí Minh trả lời vấn đề này như sau:

Luật BHXH năm 2014 quy định người lao động khi nghỉ việc nữ đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu hằng tháng. Như vậy, đến 31/12/2016 chị của bà đủ điều kiện nghỉ hưu thì được lĩnh lương hưu hằng tháng. Lĩnh hưu trí một lần chỉ áp dụng cho những người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng ra nước ngoài để định cư.

Về thủ tục

- Trường hợp chị của bà đang làm việc thì đơn vị lập thủ tục gồm: Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ (đối với công chức, viên chức) hoặc Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo Mẫu số 12-HSB; Sổ BHXH.

- Trường hợp chị của bà đã nghỉ việc thì liên hệ cơ quan BHXH nơi cư trú để nộp hồ sơ gồm: Sổ BHXH, Đề nghị theo mẫu số 14-HSB.

Về cách tính lương hưu, đề nghị tham khảo Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ, Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo Chinhphu.vn