Thứ bảy, 16/07/2016 - 06:37

Lương hưu từ 1/5/2016 được tính thế nào?

Xin hỏi, người thân của tôi hưởng lương hưu từ ngày 1/5/2016 thì theo Nghị định số 55/2016/NĐ-CP sẽ được điều chỉnh lương hưu như thế nào? Lê Quang - TP. Hồ Chí Minh

Lương hưu từ 1/5/2016 được tính thế nào? - 1

BHXH TP. Hồ Chí Minh trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 2, Điều 3 Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995 quy định, từ ngày 1/5/2016 giữ nguyên mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng đã được điều chỉnh tăng 8% trước đó; đối với người lao động có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện tiền lương do Nhà nước quy định nghỉ hưu từ ngày 1/5/2016 trở đi, lương hưu được tính trên mức lương cơ sở mới 1.210.000 đồng/tháng theo cách tính quy định tại Luật BHXH.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/8/2016, hiện nay, BHXH TP. Hồ Chí Minh đang chờ hướng dẫn của BHXH Việt Nam. Khi có hướng dẫn sẽ thực hiện điều chỉnh và truy lĩnh đồng loạt tất cả đối tượng theo quy định.

Theo Chinhphu.vn