Chủ nhật, 14/08/2016 - 07:45

Thủ tục đổi tên trong hồ sơ hưởng lương hưu

Mẹ tôi đã nghỉ hưu, trong sổ hưu và thẻ BHYT ghi tên Vũ Thị Dòng, nhưng trên CMND và hộ khẩu là Vũ Thị Giòng. Xin hỏi, tôi muốn điều chỉnh tên của mẹ tôi theo CMND và hộ khẩu có được không? Nếu được thì thủ tục thế nào và cơ quan nào giải quyết? Người hỏi Hoàng Minh Đức - Hà Nội

BHXH TP. Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Trên hồ sơ hưởng chế độ hưu trí hàng tháng của mẹ ông Đức thông tin về tên ghi trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng không thống nhất với thông tin ghi trong Giấy khai sinh, nay có yêu cầu điều chỉnh lại cho thống nhất. Đề nghị ông nộp hồ sơ để điều chỉnh nhân thân theo quy định tại Công văn số 2714/LĐTBXH-BHXH ngày 25/7/2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Công văn số 3328/BHXH-CSXH ngày 4/9/2014 của BHXH Việt Nam.

Hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng (theo Mẫu số 01 - ĐCNT) do người hưởng BHXH hàng tháng lập và ký, ghi rõ họ tên.

- Giấy khai sinh được cơ quan có thẩm quyền cấp theo đúng quy định của pháp luật về đăng ký và quản lý hộ tịch.

Hồ sơ nộp tại cơ quan BHXH quận, huyện nơi mẹ ông đang lĩnh lương hưu hàng tháng.

Theo Chinhphu.vn