Thứ ba, 08/12/2020 - 13:48

Bộ LĐ-TB&XH:

Khẩn trương hoàn thiện 8 đề án xây dựng pháp luật trong tháng 12/2020

Dân trí

Sáng 8/12, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh đã chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện các đề án trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2020.

Theo đó, từ đầu năm 2020, Bộ LĐ-TB&XH được giao 48 đề án và bổ sung 6 đề án. Bộ LĐ-TB&XH đã đề xuất điều chỉnh ghép 14 nghị định quy định chi tiết Bộ luật Lao động 2019 vào 4 nghị định; ghép 2 nghị định thay thế nghị định quy định chi tiết Luật Việc làm vào 1 nghị định.

Đồng thời, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị bổ sung 3 đề án, xin rút khỏi chương trình công tác năm 2020 là 10 đề án.

Trong năm 2020, Bộ LĐ-TB&XH cần phải trình Thủ tướng Chính phủ 37 đề án, đến nay đã trình 29 đề án và còn 8 đề án cần phải trình trong tháng 12/2020, trong đó có 3 đề án chậm tiến độ.

Khẩn trương hoàn thiện 8 đề án xây dựng pháp luật trong tháng 12/2020 - 1

Cuộc họp do Thứ trưởng Lê Văn Thanh chủ trì

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh chỉ đạo, đối với 2 đề án Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030; đề án phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em giai đoạn 2021-2025, giao Cục Trẻ em hoàn thiện hồ sơ, trình lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH trước ngày 15/12. Hoàn thiện và trình lãnh đạo bộ trước ngày 18/12/2020 đối với đề án hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030.

Đối với 5 đề án còn lại, Thứ trưởng yêu cầu các cục, vụ liên quan trình lãnh đạo bộ trước ngày 20/12/2020 để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thứ trưởng yêu cầu các cục, vụ liên quan phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Văn phòng Chính phủ để tiếp thu, hoàn thiện cho đến khi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành. Đồng thời báo cáo ngay những khó khăn, vướng mắc với lãnh đạo bộ để kịp thời giải quyết.

Cũng tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Văn Thanh đề ra một số giải pháp như, chủ động phối hợp với các bộ liên quan để có báo cáo thẩm định, tiếp thu, giải trình, hoàn thiện hồ sơ trình. Đồng thời, chủ động làm việc với các đơn vị chức năng của Văn phòng Chính phủ và đôn đốc lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương còn chưa tham gia.

Khẩn trương hoàn thiện 8 đề án xây dựng pháp luật trong tháng 12/2020 - 2

Ông Nguyễn Văn Bình, Vụ trưởng Vụ pháp chế báo cáo tại cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp về tình hình thực hiện các đề án trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2020, ông Nguyễn Văn Bình, Vụ trưởng Vụ pháp chế (Bộ LĐ-TB&XH), cho rằng: "Nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm tiến độ là do quá trình thực hiện vẫn còn một số khó khăn vướng mắc như, các đề án xây dựng mang tính chất chiến lược, phức tạp, cần bám sát dự thảo Văn kiện trình đại hội lần thứ XIII của Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030…".

Ngoài ra, thời gian xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương kéo dài; các hoạt động khảo sát, đánh giá, hội thảo xin ý kiến chuyên gia, hội thảo vùng,… tổ chức chậm so với kế hoạch do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 cũng là các nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ xây dựng dự thảo đề án.

Phạm Công

Đáng quan tâm