Thứ sáu, 15/05/2015 - 08:37

[Inforgraphic] Bán hàng thành công nhờ kỹ năng thuyết trình

Khoảng 85% các công ty trong môi trường kinh doanh giữa các doanh nghiệp (B2B) cho rằng kỹ năng thuyết trình giá trị sản phẩm hay dịch vụ của nhân viên bán hàng chính là một trong những yếu tố quan trọng quyết định khả năng chốt giao dịch thành công, theo một báo cáo gần đây do Corporate Visions thực hiện.

[Inforgraphic] Bán hàng thành công nhờ kỹ năng thuyết trình

Báo cáo này dựa trên một cuộc khảo sát được thực hiện với hơn 500 công ty B2B và chuyên gia bán hàng trên toàn thế giới.

Cũng theo khảo sát của Corporate Visions, 41% các công ty yêu cầu nhân viên bán hàng thực hành thuyết trình giá trị sản phẩm/dịch vụ trước những nhân viên khác; 49% số công ty tham gia khảo sát cho rằng các nhà quản lý phải chịu trách nhiệm thường xuyên yêu cầu nhân viên bán hàng thực hành và tham gia các chương trình huấn luyện về truyền thông giá trị của sản phẩm/dịch vụ; 34% cho biết chẳng có ai kiểm tra liệu các nhân viên bán hàng đã thật sự làm tốt việc này hay chưa; 33% số công ty tham gia khảo sát cho biết nhân viên bán hàng không nộp cho các giám đốc bán hàng những đoạn video ghi hình thực hành truyền thông giá trị sản phẩm hay dịch vụ.

Dưới đây là một số kết quả khác từ nghiên cứu của Corporate Visions.
Theo Doanh nhân Sài gòn
Theo Doanh nhân Sài gòn
Theo Doanh nhân Sài gòn
Theo Doanh nhân Sài gòn