Thứ sáu, 01/07/2016 - 15:00

[Infographic] Bí quyết để nhân viên hạnh phúc, công ty tăng trưởng

Khi nhân viên hạnh phúc, không chỉ chính họ hưởng lợi từ hiệu quả công việc cao hơn, mà công ty cũng nhận được nhiều "phần thưởng" to lớn, như nhân sự được ổn định (do tỷ lệ người lao động gắn bó cao hơn), tăng trưởng về doanh thu (do hiệu suất công việc cao và có nhiều sáng kiến được áp dụng)...

Infographic dưới đây, do Happify – website và ứng dụng khoa học trong việc gia tăng hạnh phúc cho cá nhân thực hiện - sẽ giúp các công ty nhận rõ hơn tầm quan trọng của sự hiện diện niềm hạnh phúc tại nơi làm việc. Cả tổ chức và cá nhân cũng sẽ tìm thấy trong đó những phương cách thích hợp để cải thiện môi trường làm việc, giúp gia tăng chất lượng sống của cá nhân và hiệu quả công việc của doanh nghiệp.

XEM HÌNH ĐÚNG KÍCH CỠ TẠI ĐÂY

[Infographic] Bí quyết để nhân viên hạnh phúc, công ty tăng trưởng - 1

Theo Doanh nhân Sài gòn