Thứ tư, 25/07/2018 - 11:17

Hơn 780 giải pháp, sáng kiến giúp làm lợi trên 74.000 tỷ đồng

Dân trí

Các đề tài, sáng kiến và giải pháp kỹ thuật của cá nhân đạt Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ 3 lên tới con số 781, tổng giá trị làm lợi trên 74.000 tỷ đồng.

Đây là thông tin được Tổng LĐLĐ VN công bố hôm 24/7 về “Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh” lần thứ 3 năm 2018. Lễ trao giải sẽ được tổ chức tối 26/7 tại Hà Nội.

Theo Tổng LĐLĐ VN, Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh là phần thưởng được xét, trao tặng 5 năm một lần cho công nhân, lao động trực tiếp sản xuất tại các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế có thành tích xuất sắc tiêu biểu nhất trong lao động sản xuất.

Ngoài ra, Giải thưởng cũng hướng tới những cá nhân có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật; tích cực đào tạo, kèm cặp, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ.

Hội đồng xét chọn đã tổng hợp, chấm điểm xin ý kiến của Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN thống nhất lựa chọn 70 cá nhân có thành tích tiêu biểu, đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn, đúng đối tượng để trao tặng giải thưởng.

Trong tổng số 70 cá nhân được lựa chọn, có 52 cá nhân là công nhân lao động (chiếm 74,2%), 18 cá nhân là kỹ sư (chiếm 25,8%). Là nữ có 04 cá nhân (chiếm 5%).

Trong 10 năm triển khai thực hiện, với 2 lần xét chọn và trao tặng (lần thứ I năm 2008 và lần thứ II năm 2013), Tổng LĐLĐ VN đã tôn vinh 239 công nhân, lao động tiêu biểu, xuất sắc.

Trước Lễ trao giải, Đoàn đại biểu là đoàn viên, công nhân, lao động được tôn vinh gặp gỡ Chủ tịch Quốc hội. Sau Lễ trao Giải thưởng, đoàn đại biểu sẽ dâng hương tại khu Lăng mộ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (Thái Bình).

Hoàng Mạnh