Hơn 4,6 tỷ đồng chi cho 44 cán bộ không đủ điều kiện tái cử, tái bổ nhiệm

(Dân trí) - Thanh Hóa đã có quyết định chi hơn 4,6 tỷ đồng cho 44 cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm còn dưới 2 năm và có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên.

Ngày 13/1, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định về việc phê duyệt số lượng và dự toán kinh phí thực hiện chế độ nghỉ hưu trước tuổi năm 2020 theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP ngày 9/3/2015 của Chính phủ.

Theo đó, đối tượng là cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm có thời gian đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) đủ 20 năm trở lên, nếu có đơn tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi gửi cơ quan quản lý cán bộ thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH.

Riêng trường hợp cán bộ nữ cấp xã, phường, thị trấn cần có thời gian đóng BHXH từ đủ 15 năm trở lên.

Hơn 4,6 tỷ đồng chi cho 44 cán bộ không đủ điều kiện tái cử, tái bổ nhiệm - 1
Thanh Hóa chi hơn 4,6 tỷ đồng cho 44 cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm

Cũng theo quyết định, các cán bộ nêu trên được hưởng thêm các chế độ như: Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi; được trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 50, Luật BHXH; được trợ cấp 5 tháng tiền lương cho tổng số 20 năm đầu công tác, có đóng BHXH; từ năm thứ 21 trở đi, mỗi năm có đóng BHXH được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

Tiền lương tháng để tính trợ cấp được tính bằng bình quân thực lĩnh của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu, bao gồm: Mức lương chức vụ hoặc mức lương theo ngạch bậc; các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, mức chênh lệch bảo lưu lương, phụ cấp công tác Đảng (nếu có).

Đối tượng cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm còn dưới 2 năm (24 tháng) công tác đến tuổi nghỉ hưu theo quy định, nếu không bố trí được vị trí công tác phù hợp và không có nguyện vọng nghỉ hưu thì được nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu, được hưởng nguyên mức lương chức vụ hoặc mức lương ngạch bậc, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, mức chênh lệch bảo lưu lương, phụ cấp công tác Đảng (nếu có).

Tổng số đối tượng được thực hiện chế độ, chính sách theo quy định là 44 người. Sở Tài chính và Sở Nội vụ chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về tính pháp lý và đúng đắn của số liệu thẩm tra, trình báo cáo UBND tỉnh. Trong đó, đối tượng nghỉ hưu trước tuổi là 33 người; đối tượng nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu là 11 người.

Nhu cầu kinh phí thực hiện chế độ, chính sách cho số đối tượng nêu trên là hơn 4,6 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí thực hiện chế độ, chính sách cho các đối tượng nghỉ hưu trước tuổi là hơn 2,7 tỷ đồng; kinh phí thực hiện chế độ, chính sách cho các đối tượng nghỉ chờ đủ tuổi nghỉ hưu là hơn 1,9 tỷ đồng...

Tin liên quan
Đang được quan tâm