Hơn 1,22 triệu người có việc làm qua 10 tháng đầu năm 2014

(Dân trí) - Theo Bộ LĐ-TB&XH, thực hiện 10 tháng đầu năm 2014, con số lao động trong nước có việc làm vượt hơn 1,22 triệu người, đạt 80,9 % kế hoạch năm và bằng 102 % cùng kỳ năm 2013.

Thí sinh đoàn Việt Nam dự Kỳ thi tay nghề Asean lần thứ 10 vừa qua
Thí sinh đoàn Việt Nam dự Kỳ thi tay nghề Asean lần thứ 10 vừa qua

Số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đạt hơn 91.000 người, trong đó có hơn 34.000 lao động nữ. Số liệu này vượt 4,7% kế hoạch năm 2014 và bằng 129% so với năm 2013.

Số người đăng ký thất nghiệp hơn 401.671 người, trong đó có 383.536 người đã có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Về dạy nghề, cả nước có 1.421 cơ sở dạy nghề, gồm: 168 trường cao đẳng nghề, 303 trường trung cấp nghề và 950 trung tâm dạy nghề. Kết quả tuyển sinh học nghề đạt 623.000 người, đạt 35% so với kế hoạch, riêng mảng tuyển mới trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề đạt 52.800 người, đạt 18,8 % kế hoạch.

Phan Minh