Học thêm hệ trung cấp có được miễn học phí?

Ông Lê Ngọc Thanh (Bình Định) là con thương binh hạng 3/4 nên trong thời gian học đại học ông Thanh đã hưởng đầy đủ chế độ miễn học phí. Nay ông Thanh học thêm hệ trung cấp chuyên nghiệp 2 năm. Vậy, ông Thanh có được hưởng chế độ miễn học phí nữa không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 5 Điều 17 của Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGD ĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì "Không áp dụng chế độ ưu đãi về miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên, học viên trong trường hợp đã hưởng chế độ này tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc cơ sở giáo dục đại học".

Đối chiếu với quy định này thì ông Lê Ngọc Thanh đã hưởng chế độ miễn giảm học phí ở một trường đại học, do vậy không được hưởng chế độ miễn giảm học phí khi đi học thêm hệ trung cấp chuyên nghiệp.

Theo Chinhphu.vn

 

 

 

 

Tin liên quan
Đang được quan tâm