1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Hàn Quốc: Quy định gia hạn lưu trú của lao động nước ngoài có hiệu lực

Hoàng Mạnh

(Dân trí) - Từ tháng 7/2021, Hàn Quốc áp dụng việc gia hạn lưu trú cho người nước ngoài theo thời hạn hộ chiếu. Lao động Việt Nam đi làm việc ở Hàn Quốc theo các chương trình hợp tác cũng thuộc quy định này.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH), những quy định trên nhằm đảm bảo thời gian lưu trú được gia hạn phù hợp với thời hạn hộ chiếu để tránh những bất tiện đối với người nước ngoài, như: Bị phạt do không gia hạn được hộ chiếu hoặc không khai báo việc gia hạn hộ chiếu đúng hạn…

Trước đó, ngày 29/6, Bộ Tư pháp Hàn Quốc có văn bản thông báo về chính sách gia hạn thời gian lưu trú theo thời hạn hộ chiếu chia làm 2 giai đoạn cụ thể như sau:

Từ ngày 1/7/2021 - 30/6/2022: Công dân nước ngoài có hộ chiếu còn thời hạn dưới 01 năm sẽ được coi là còn thời hạn 1 năm và được gia hạn thời gian lưu trú là 01 năm.

Ví dụ, trường hợp 1: thời hạn hộ chiếu còn 05 tháng (dưới 01 năm) sẽ được gia hạn thời gian lưu trú là 01 năm, kể cả trong trường hợp đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được gia hạn thời gian lưu trú 02 năm trở lên.

Trường hợp 2: thời hạn hộ chiếu còn 01 năm 02 tháng (trên 01 năm) sẽ được gia hạn thời gian lưu trú là 01 năm 02 tháng (bằng với thời hạn hộ chiếu), kể cả trong trường hợp đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được gia hạn thời gian lưu trú 02 năm trở lên.

Từ ngày 01/7/2022 trở đi: Sau 1 năm áp dụng chính sách, trong trường hợp công dân nước ngoài vẫn còn thời hạn cư trú nhưng không thể cấp lại hộ chiếu vì mất hộ chiếu hoặc lý do khác, nếu thời hạn hộ chiếu còn dưới 06 tháng thì tính là còn thời hạn 6 tháng và được gia hạn thời gian lưu trú là 06 tháng.

- Trường hợp 1: thời hạn hộ chiếu còn 5 tháng (dưới 6 tháng) sẽ được gia hạn thời gian lưu trú là 6 tháng, kể cả trong trường hợp người đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được gia hạn thời gian lưu trú 2 năm trở lên.

- Trường hợp 2: thời hạn hộ chiếu còn 8 tháng (trên 6 tháng) sẽ  được gia hạn thời gian lưu trú là 8 tháng (bằng thời hạn hộ chiếu), kể cả trong trường hợp đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được gia hạn thời gian lưu trú 2 năm trở lên.

Quy định này không áp dụng đối với một số trường hợp đặc thù

Người nước ngoài mang hộ chiếu ngoại giao (A-1), công vụ (A-2), thỏa thuận quốc tế (A-3), thường trú nhân (F-5).

Người nước ngoài được xác định thuộc diện tị nạn (F-2), thân nhân gia đình (F-1), người đang xin quy chế nhân đạo/tị nạn (G-1).

Người không có quốc tịch.