Hà Nam: Chi hơn 3 tỷ đồng cho lao động tự do gặp khó vì dịch Covid-19

Dân trí

Hơn 3.000 người lao động và hộ kinh doanh cá thể đã được các huyện, thành phố trong tỉnh Hà Nam xét duyệt danh sách chi trả với tổng số tiền 3,1 tỷ đồng.

Đây là số người thuộc đối tượng lao động tự do, lao động chấm dứt hợp đồng, không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp và hộ kinh doanh cá thể đủ điều kiện hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo thống kê từ Sở LĐTB&XH tỉnh Hà Nam, hiện nay các huyện trong tỉnh như: Kim Bảng, Lý Nhân, Bình Lục, thành phố Phủ Lý đã cơ bản chốt được danh sách người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19  được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ. Còn có huyện Thanh Liêm và thị xã Duy Tiên chưa hoàn thành thống kê, lập danh sách chi trả.

Hà Nam: Chi hơn 3 tỷ đồng cho lao động tự do gặp khó vì dịch Covid-19 - 1

Những đối tượng được nhận hỗ trợ là lao động tự do, lao động chấm dứt hợp đồng, không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp và hộ kinh doanh cá thể đủ điều kiện hưởng hỗ trợ 

Theo đó, toàn tỉnh có 3.066 lao động tự do, 28 lao động chấm dứt hợp đồng lao động, không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được các huyện, thành phố xét duyệt danh sách chi trả với tổng số tiền 3,1 tỷ đồng.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chi trả hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc 6 nhóm đối tượng còn lại theo Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg, cuối tháng 9/2020, UBND tỉnh Hà Nam đã có Quyết định số 1920/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố phê duyệt danh sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ cho người dân trên địa bàn tỉnh gặp khó do đại dịch Covid-19.

Theo Quyết định này, Sở LĐTB&XH sẽ phối hợp với UBMTTQ tỉnh cùng các Sở, ban, ngành liên quan kiểm tra, giám sát công tác triển khai thực hiện đối với các đối tượng theo quy định.

Chủ tich UBND các huyện, thị, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo rà soát, tổng hợp, thẩm định các đối tượng được hỗ trợ theo đúng quy định và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung thẩm định và phê duyệt.

Đức Văn

Đáng quan tâm