Thứ bảy, 03/06/2017 - 07:16

Giáo viên trước khi nghỉ hưu được rút ngắn giờ làm việc?

Bà Nguyễn Đình Bình (tỉnh Bắc Ninh) là giáo viên tiểu học. Đến tháng 2/2018, bà đủ tuổi nghỉ hưu. Bà Bình hỏi, bà có thuộc đối tượng được rút ngắn mỗi ngày ít nhất 1 giờ làm việc đối với người lao động cao tuổi trong năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu không?

Rút ngắn giờ làm việc trước khi nghỉ hưu có... Người lao động cao tuổi được rút ngắn thời giờ...

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Khoản 10, Điều 3 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động quy định: “Thời giờ làm việc được rút ngắn mỗi ngày ít nhất 1 giờ đối với người lao động cao tuổi trong năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu”.

Theo Điều 166, Điều 187 Bộ luật Lao động 2012, người lao động cao tuổi được hiểu là người tiếp tục lao động sau độ tuổi nghỉ hưu. Do vậy, trường hợp của bà không phải người lao động cao tuổi nên không thuộc đối tượng áp dụng của Khoản 10, Điều 3 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP.

Theo Chinhphu.vn