1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Thời gian nghỉ hè của giáo viên vẫn được hưởng phụ cấp lâu năm

Chúng tôi là giáo viên mầm non, bắt đầu được hưởng phụ cấp lâu năm ở mức 0,5. Xin hỏi thời gian nghỉ hè, chúng tôi có được hưởng phụ cấp lâu năm theo quy định tại Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP hay không?


Ảnh minh họa/internet

Ảnh minh họa/internet

Thời gian nghỉ có được tính là thời gian công tác liên tục để hưởng phụ cấp này hay không?– Lý Thị Quỳnh (lyquynh***@gmail.com).

* Trả lời:

Tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư số: 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 của Bộ GD&ĐT “Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non”, nêu rõ: Thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên mầm non gồm: nghỉ hè và các ngày nghỉ khác, cụ thể: Thời gian nghỉ hè của giáo viên là 8 tuần, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp, trợ cấp (nếu có);

Căn cứ vào các quy định nêu trên và theo thư bạn viết, trong thời gian nghỉ hè các bạn vẫn được hưởng phụ cấp lâu năm theo quy định tại Điều 5 Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP .

Điều này đồng nghĩa với việc thời gian nghỉ hè của các bạn sẽ được tính là thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn để tính hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành, trong đó có phụ cấp lâu năm nêu trên.

Cụ thể: Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp hàng tháng tính theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu có thời gian đứt quãng thì được cộng dồn như sau:

- Mức 0,5 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm;

- Mức 0,7 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm;

- Mức 1,0 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 15 năm trở lên.

Theo Giáo dục thời đại