1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Hà Tĩnh:

Gần 4.000 lao động xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài trong 6 tháng đầu năm

Tiến Hiệp

(Dân trí) - Mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng 6 tháng đầu năm 2021, Hà Tĩnh có 3.982 người xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, bằng gần 130% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo thông tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Hà Tĩnh, 6 tháng đầu năm 2021, tình hình lao động việc làm ở địa phương này chịu ảnh hưởng nặng nề bởi diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Công tác giải quyết việc làm gặp nhiều khó khăn, thất nghiệp vẫn chiếm tỷ lệ lớn, tuy nhiên hoạt động xuất khẩu lao động đã có sự chuyển biến so với cùng kỳ năm 2020.

Trước những khó khăn và thách thức đặt ra, công tác tham mưu, chỉ đạo lĩnh vực lao động việc làm được tăng cường thực hiện dưới nhiều hình thức, đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh.

Gần 4.000 lao động xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài trong 6 tháng đầu năm - 1

Gần 4.000 lao động ở Hà Tĩnh xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong 6 tháng đầu năm 2021.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức 24 phiên giao dịch việc làm (14 phiên giao dịch việc làm cố định, 5 phiên lưu động và 5 phiên giao dịch việc làm cho các doanh nghiệp lớn). Các chương trình trên đã thu hút gần 5.000 lượt người tham gia và đã có trên 2.200 lao động được giới thiệu việc làm, trong đó có 400 người được các doanh nghiệp trên địa bàn tuyển dụng.

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh, 6 tháng đầu năm 2021, địa phương này có 3.982 người xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 53 % kế hoạch.

Công tác xuất khẩu lao động được thực hiện đa dạng, hiệu quả, phối hợp triển khai thực hiện kịp thời Chương trình EPS, thông tin rộng rãi các chương trình hợp tác lao động do Bộ LĐ-TB&XH triển khai; chỉ đạo đẩy mạnh việc tổ chức Hội nghị xuất khẩu lao động ở cấp xã, lựa chọn và tiếp nhận 18 doanh nghiệp có đủ năng lực, uy tín giới thiệu về các địa phương để tuyển chọn lao động.

Bên cạnh đó, ngành Lao động ở Hà Tĩnh đã tiếp nhận và giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho 2.250 người (giảm 500 người so với cùng kỳ năm 2020) với số tiền 33,35 tỷ đồng (giảm 4,95 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020); thực hiện cấp, cấp lại, gia hạn 222 giấy phép lao động cho lao động người nước ngoài. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế ngày càng mở rộng diện bao phủ...