Đóng Bảo hiểm xã hội dựa trên tổng thu nhập, doanh nghiệp khó đủ đường

Nếu theo lộ trình năm 2018, tỷ lệ đóng Bảo hiểm xã hội được căn cứ vào tổng thu nhập của người lao động, các doanh nghiệp sẽ gặp không ít khó khăn.

Đóng Bảo hiểm xã hội dựa trên tổng thu nhập, doanh nghiệp khó đủ đường

Theo lộ trình tới năm 2018, tỷ lệ đóng Bảo hiểm xã hội không đổi nhưng lượng đóng sẽ tăng lên bởi mức đóng Bảo hiểm xã hội sẽ căn cứ vào tổng thu nhập của người lao động, thay vì dựa trên tiền lương và phụ cấp như hiện nay. Tuy nhiên, nhiều hiệp hội doanh nghiệp đã đề xuất với Chính phủ về việc tạm hoãn lộ trình này vì hiện tại, doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn và mức đóng cao sẽ giảm tính cạnh tranh của doanh nghiệp trong thời hội nhập.

Bàn luận về vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Văn Định - Khoa Bảo hiểm, Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng đề nghị của các doanh nghiệp có lý bởi các doanh nghiệp Việt Nam cũng như thế giới vừa thoát khỏi đáy khủng hoảng kinh tế, chính vì vậy, tình hình tài chính còn nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, mức đóng bảo hiểm cao sẽ ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Định cũng cho rằng việc giảm mức đóng bảo hiểm sẽ góp phần khuyến khích thành lập những doanh nghiệp mới, đặc biệt là những doanh nghiệp khởi nghiệp. Cùng với đó, nếu mức đóng bảo hiểm quá cao, rất có khả năng doanh nghiệp sẽ trốn đóng, gây nợ đọng Bảo hiểm xã hội.

Theo VTV.VN