Đoàn viên sẽ được giảm từ 10-15 % giá khách sạn, nhà hàng của công đoàn

(Dân trí) - Các khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng của tổ chức Công đoàn sẽ áp dụng chương trình giảm giá từ 10% - 15% so với giá niêm yết cho đoàn viên công đoàn có thẻ đoàn viên khi sử dụng các dịch vụ.

Đây là một trong những mục tiêu thực hiện trong Chương trình Chương trình “Nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động giai đoạn 2019 - 2023”, vừa được Tổng LĐLĐ VN ban hành.

Chương trình được xây dựng nhằm tạo bước đột phá trong việc mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động chăm lo phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động, qua đó thu hút ngày càng nhiều người lao động tham gia tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Đây là nhiệm vụ được triển khai đồng bộ từ cấp Tổng LĐLĐ VN tới các công đoàn cơ sở trong toàn quốc.

Theo đó, một trong những chỉ tiêu chính của chương trình là đẩy nhanh Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất” do Chính phủ phê duyệt, gồm: Nhà ở, nhà trẻ, siêu thị, phòng y tế, khu văn hóa, thể thao, tư vấn pháp luật.

Tổng LĐLĐ VN cũng đặt mục tiêu tiếp tục thực hiện Chương trình “Mái ấm Công đoàn”, hàng năm phấn đấu hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa từ 3.000 căn nhà trở lên cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Hàng năm, 100% liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương tổ chức “Tết Sum vầy”, “Tháng Công nhân”; hỗ trợ chăm lo Tết cho hơn 3 triệu người/năm; phấn đấu hơn 200.000 đoàn viên công đoàn được tạo thêm việc làm và thu nhập ổn định từ nguồn Quỹ trợ vốn cho công nhân lao động nghèo tự tạo việc làm và Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm.

Với tổng số hơn 10 triệu đoàn viên công đoàn hiện có, trong Chương trình, Tổng LĐLĐ VN phấn đấu 400.000 đoàn viên/năm được trợ giúp từ các Quỹ xã hội của Công đoàn, nâng lên con số 20% số đoàn viên công đoàn trở lên được hưởng các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi từ các đối tác đã ký kết chương trình phối hợp với các cấp công đoàn.

Về lợi ích tinh thần, quyền lợi chính trị cho đoàn viên và người lao động, Tổng LĐLĐ VN cũng phấn đấu hàng năm 100% đoàn viên công đoàn được thăm hỏi, động viên, tặng quà khi cá nhân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình cũng đặt ra nhiệm vụ nhằm giúp khoảng 70% trở lên đoàn viên công đoàn được tham gia học tập, quán triệt, tiếp nhận, thông tin về các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế, quy định của địa phương, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp.

Đồng thời, các cấp công đoàn cũng đặt mục tiêu tuyên truyền, vận động 60% trở lên đoàn viên công đoàn ở doanh nghiệp tham gia học tập nâng cao trình độ tay nghề, kỹ năng nghề.

Thông qua Chương trình, Tổng LĐLĐ VN cũng đặt mục tiêu: Tham gia tích cực, kịp thời việc xây dựng chính sách, pháp luật, nhất là chính sách, pháp luật có liên quan đến phúc lợi, lợi ích cho ĐV và NLĐ như: Tiền lương, tiền thưởng, các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, việc làm, an toàn vệ sinh lao động, quan tâm đề xuất những quy định có lợi hơn cho ĐV và NLĐ.

Hoàng Mạnh

Tin liên quan