Điều kiện về độ tuổi hưởng lương hưu

Ông Vi Văn Hợp (Lạng Sơn) làm công nhân Lâm trường Hữu Lũng được 21 năm 3 tháng thì nghỉ việc theo chế độ mất sức lao động. Ông Hợp được trợ cấp hàng tháng, nhưng đến năm 1996 thì bị cắt hưởng chế độ này.

Trường hợp nào nghỉ hưu sớm không cần giám định... Nghỉ hưu trước tuổi, hưởng lương từ thời điểm nào? Bảo lưu thời gian đóng BHXH khi chưa đủ tuổi... Các khoản trợ cấp khi nghỉ hưu Trường hợp lao động nam được nghỉ hưu ở tuổi...

Năm 2013, ông Hợp được hưởng lại trợ cấp với mức từ 500.000 đồng đến 700.000 đồng/tháng. Vậy ông Hợp có được hưởng chế độ lương hưu không? Nếu được thì thủ tục và trình tự giải quyết như thế nào?

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn trả lời như sau:

Ông Vi Văn Hợp, sinh ngày 10/4/1939, địa chỉ: Xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, nguyên là công nhân trồng rừng bậc 3/5 tại Lâm trường Hữu Lũng, được nghỉ chế độ mất sức lao động từ ngày 1/1/1980 theo Quyết định số 20/LT-QĐ ngày 31/12/1979 của Lâm trường Hữu Lũng. Tuổi khi nghỉ chế độ mất sức lao động là 40 tuổi 9 tháng (tính đến ngày 1/1/1980). Thời gian công tác nói chung là 19 năm 3 tháng, thời gian công tác liên tục là 19 năm 3 tháng.

Hiện nay, ông Hợp đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 6/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ đối với người có đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động (Quyết định số 80299/QĐ-BHXH ngày 28/9/2010 của BHXH tỉnh Lạng Sơn). Mức hưởng được điều chỉnh theo quy định của Chính phủ theo từng thời kỳ.

Thời điểm bắt đầu hưởng từ ngày 1/5/2010 là 467.267 đồng/tháng, đến ngày 1/5/2016 là 940.411 đồng/tháng (từ ngày bắt đầu hưởng đến nay đã được điều chỉnh qua 5 lần).

Theo hồ sơ và quy định chính sách tại thời điểm ông Hợp nghỉ cho thấy, với tuổi đời 40 năm 9 tháng thì ông Vi Văn Hợp không đủ điều kiện để nghỉ hưu theo quy định tại Điều 45 Điều lệ tạm thời về các chế độ BHXH đối với công nhân, viên chức Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 218/CP ngày 27/12/1961 của Hội đồng Chính phủ: “Công nhân, viên chức Nhà nước nam 55 tuổi, nữ 50 tuổi, ốm yếu, không còn khả năng lao động, nếu thời gian công tác liên tục đủ 15 năm, cũng được hưởng chế độ trợ cấp hưu trí”.

Vì vậy, việc giải quyết cho ông Vi Văn Hợp nghỉ chế độ mất sức lao động là đúng đối tượng, đúng chế độ chính sách.

Theo Chinhphu.vn

Bài liên quan
Đang được quan tâm