Thứ năm, 25/08/2016 - 06:00

Điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn khi đã có thông báo nghỉ hưu

Tôi là giáo viên cấp 3, đến 1/10/2016 tôi chính thức được nghỉ hưu theo quy định của Nhà nước. Thời điểm tôi nhận được thông báo nghỉ hưu là 01/12/2012.

Trước đó, ngày tôi nâng bậc lương gần đây nhất là 1/12/2015. Vậy xin được hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc, trường hợp của tôi có được nâng lương trước thời hạn trước khi nghỉ hưu hay không? – Trương Công Thành (congthanh***@gmail.com).

* Trả lời:

Theo Khoản 2 Điều 3 Thông tư số: 08/2013/TT-BNVngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ “Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động” có nêu:

"Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu, nếu trong thời gian giữ bậc đạt đủ 2 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này".

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, trường hợp của bạn không đủ điều kiện để được nâng bậc lương trước thời hạn.

Theo Báo Giáo dục thời đại