Điều chỉnh lương có cần ký phụ lục hợp đồng?

Khi Nhà nước điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng, Công ty tôi tiến hành điều chỉnh thang lương đối với người lao động. Luật sư cho tôi hỏi có cần thiết ký phụ lục hợp đồng trong trường hợp này không?

Ký Hợp đồng lao động (ảnh minh họa)
Ký Hợp đồng lao động (ảnh minh họa)
Luật sư tư vấn

Căn cứ Điều 24 Bộ luật Lao động 2012, phụ lục hợp đồng là một bộ phận của Hợp đồng lao động và có giá trị như hợp đồng lao động, được dùng để quy định chi tiết hoặc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hợp đồng lao động.

Trong trường hợp phụ lục dùng để sửa đổi, bổ sung một số điều của Hợp đồng thì phải ghi rõ nội dung những điều khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.

Như vậy, trường hợp Hợp đồng lao động của bạn quy định một mức lương khác, sau khi Công ty tiến hành điều chỉnh thang lương theo mức lương tối thiểu vùng của nhà nước dẫn đến mức lương được hưởng của bạn khác so với HĐLĐ thì được ký lại phụ lục HĐLĐ để sửa đổi quy định về mức lương trong HĐLĐ trước đó.
Theo Vietnamnet.vn