Thứ năm, 01/07/2021 - 06:59

Để xét chuyển sang công chức phải có đủ 5 năm công tác trở lên

Ông Nguyễn Hữu (Khánh Hòa) công tác tại một đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, ký hợp đồng làm việc năm 2015 và được tuyển dụng viên chức năm 2018.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì trường hợp viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập có đủ 5 năm công tác trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn, kể cả thời gian công tác nếu có trước đó ở vị trí công việc thuộc các trường hợp quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều trên) làm công việc có yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển thì được cấp có thẩm quyền xem xét tiếp nhận vào làm công chức.

Căn cứ quy định nêu trên thì đến thời điểm hiện tại ông Nguyễn Hữu chưa đủ điều kiện về thời gian công tác 5 năm trở lên để được xem xét tiếp nhận vào làm công chức (năm 2018 ông mới được tuyển dụng vào làm viên chức).

Theo Chinhphu.vn

Đáng quan tâm
Mới nhất