1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Đánh giá tình hình thực hiện lương tối thiểu vùng

Hoàng Mạnh

(Dân trí) - Bộ LĐ-TB&XH vừa yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố đánh giá việc thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng, qua đó làm căn cứ đề xuất điều chỉnh, theo quy định của Luật Lao động.

Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu UBND các tỉnh, thành rà soát tình hình thực hiện lương tối thiểu trên địa bàn; đánh giá khó khăn và vướng mắc của doanh nghiệp và những người sử dụng lao động khác trong việc áp dụng mức lương tối thiểu và trả lương cho người lao động, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. 

Đồng thời tăng cường rà soát địa bàn áp dụng lương tối thiểu, nhất là các đơn vị hành chính cấp huyện thực hiện sắp xếp lại theo các nghị quyết của Quốc hội hoặc thuộc diện sắp xếp trong năm 2022, báo cáo Bộ LĐ-TB&XH.

Đối với trường hợp dự kiến điều chỉnh phân vùng, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị các sở LĐ-TB&XH phối hợp với ban quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp trao đổi với liên đoàn lao động cấp tỉnh, chi nhánh Phòng Công nghiệp và thương mại cấp tỉnh, các Hiệp hội nghề nghiệp, các nhà đầu tư và doanh nghiệp trên địa bàn báo cáo UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có ý kiến gửi Bộ LĐ-TB&XH.

Liên quan tới lương tối thiểu vùng 2021, trong tháng 3/2021, Bộ LĐ-TB&XH đã lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo Chính phủ về lương tối thiểu vùng.

Theo đó, quan điểm của Bộ LĐ-TB&XH là tạm thời chưa điều chỉnh lương tối thiểu cũng như thời điểm tăng lương tối thiểu vùng 2021 nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp phục hồi, duy trì việc làm cho người lao động và tái tham gia thị trường lao động trong bối cảnh dịch Covid-19 phức tạp.

Trước đó, trong tháng 8/2020, Hội đồng Tiền lương Quốc gia cũng đã có khuyến nghị gửi Chính phủ không điều chỉnh lương tối thiểu 2021 với lý do giúp doanh nghiệp phục hồi và đảm bảo việc làm trước những tác động của dịch Covid-19. 

Mức lương tối thiểu vùng đang áp dụng

Mức lương tối thiểu vùng đang được áp dụng theo quy định của Nghị định 90/2019/NĐ-CP, theo đó: Mức lương tối thiểu từ vùng 1 tới 4, lần lượt là: 4.420.000 đồng, 3.920.000 đồng, 3.430.000 đồng và 3.070.000 đồng.