1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Đang thử việc tại công ty mới, có được trợ cấp thất nghiệp?

Tôi đóng BHXH đến tháng 4/2020 là được 15 năm 1 tháng, nhận quyết định chấm dứt HĐLĐ, ngừng đóng BHXH từ tháng 5/2020 và hiện thử việc tại công ty mới. Vậy, tôi có được làm thủ tục nhận bảo hiểm thất nghiệp không, hay đóng tiếp BHXH tại công ty mới?

BHXH Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 4 Điều 49 Luật Việc làm quy định một trong các điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp đó là chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp:

- Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

- Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

- Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

- Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

- Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

- Chết.

Tại Điểm b Khoản 3 Điều 53 Luật Việc làm quy định người hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong trường hợp tìm được việc làm.

Tại Điểm b Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định người lao động được xác định là có việc làm thuộc một trong các trường hợp sau:

- Đã giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc từ đủ 3 tháng trở lên;

- Có quyết định tuyển dụng đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc;

- Người lao động thông báo đã có việc  làm cho Trung tâm dịch vụ việc làm.

Trường hợp của bà không cung cấp thông tin về loại hợp đồng giao kết và thời hạn của hợp đồng trong thời gian thử việc tại công ty mới nên BHXH Việt Nam không có căn cứ để trả lời bà cụ thể. Đề nghị bà đối chiếu với các quy định nêu trên để được biết.